...за поверителността по дизайн

infosec

Преди няколко дни поговрихме с Антон Герунов на тема поверителност по дизайн (privacy by design, PbD). Прилагам разговора и тук - надявам се да ви стане достатъчно интересен, та като се видим на живо, да поговорим (и) за това.

Мисля, че най-интересната тема е коренно различният подход на трите най-силни икономики - САЩ, Китай и ЕС - към Икономика 4.0. Капиталистическият, либералният и тоталитарният модел си дават среща в дигиталното измерение и ми се струва, че сме едва в началото на противопоставянето им. Както, разбира се, и в зората на дигиталната революция… Приятно слушане!