...как фрийленсърите променят световната икономика

икономикакултура

Световната глобализация в комбинация със социално-икономическото разслоение покрай Икономика 4.0 трансформират съвременния трудов пазар по необикновен начин: все повече хора избират несигурния свят на самостоятелната практика пред това да бъдат служители - или дори да стартират компания. Днес всички се стремят да бъдат “независими работници” - сиреч, фрийленсъри.

Доказателство за променящия се профил на работната сила се вижда много ясно от твърде оптимистичната пазарната оценка на споделено пространство WeWork. Вижда се и от статистиката:

Милениалите-фрийленсъри не трябва да ни изненадват - те са нетърпеливи да катерят корпоративни стълбици и очакват моментално възнаграждение за усилията си (instant gratification). Разумни или не, тези аспирации ги тикат към фрийленсърство, за разлика от baby boomers, които възприемаха предприемачеството като свой билет за успех и финансова независимост.

Каква е разликата за бизнеса от тази новооткрита мобилност на работното място?

Традиционно, работодателите са доволни, когато служителите им работят “от къщи”, но истински, когато могат да ги заменят с фрийленсъри:

  • възможност за намаляване на работната сила във всеки момент, тип “облачен ресурс”
  • по-малки общи разходи на служител, заради по-ниските данъци, липсата на нужда от поддържане на работно място - физически и организационно
  • ограничена нужда от мениджмънт - фрийленсърите сами трябва да определят кариерното си развитие и да го следват, като от тяхната преценка зависи работоспособността им след 15+ години.

Какво означава тази промяна за служителите? Да, те получават по-широки свободи да определят работното си време, но social safety net за тях не съществува - не са част от синдикат и дори обикновената защита на съответното трудово законодателство (в Европа) не ги покрива. Нещо повече - те са изправени пред риска да бъдат излишни за работната сила вбъдеще, т.е. трайно безработни.

Тук е мястото да отбележим, че Питър Тийл, един от най-изявените капиталисти на XXI. век, вече е направил своята прогноза и залагания за растеж на т.нар. freelance economy.

Завръщане на дясното мислене

Политическия уклон на САЩ, ЕС, Китай и Русия към авторитаризъм и (крайно)дясна политика и социален дискурс са видимите белези на либералния крах след 2010. Завръщането към индивидуализма, разчитането на собствените сили и самостоятелната работа пък бележат повратната точка в личностното разсъждение за света. Макар това да са предвестници на икономически растеж, те разкриват възможности за по-широка социална несправедливост - и, в резултат, още по-радикално мислене и поведение.