...за новите ни господари

<source srcset=/images/farm.webp type='image/webp'>

Не говоря конкретно за Фейсбук. По-рано днес, изкуственият интелект на Гугъл покори една от последните крепости на задълбочена човешка мисъл - играта на Го, експоненциално по-сложна от шах.

Две десетилетия след като Deep Blue на IBM покори шахмата, днес това се случи с друга древна източна игра, изискваща дори по-задълбочено мислене. И макар много хора да си кажат “И какво от това, все пак е само игра”, истината е, че областите на човешко надмощие над машините намаляват с изумителна скорост. Когато и езикът бъде усвоен и тестът на Тюринг бъде преминат, ще остане единствено тривиалната задача на миниатюризацията и окомплектоването на новите ни господари.

Какво следва не можем да предскажем, но логиката не диктува милост - по същия начин, по който ние не показва(х)ме милост към природата, по-низшите видове и дори изостаналите цивилизации. Ако имате интерес, препоръчвам Superintelligence на Ник Бостром, както и няколко по-стари книги - от 2004 и дори 1985, които имат същото заглавие - Singularity.