Back on Track

в дати:

до 20.11 - ccda
30.11 - ccdp
30.12 -qos
03.2010 - bgp+mpls composite
09.2010 - r&s written.

Е, планът е налице, остава изпълнението. А на вас оставям да стискате палци ;)